News Categories
News
Informasjon om GDPR og personvern.
Posted by Dag Frode Aasnes on 24 May 2018 10:42 AM

FrontOffice Web Solutions As informerer hermed deg som kunde om GDPR og våra vilkår. GDPR (General Data Protection Regulation) er en ny EU-regulativ som begynner å gjelde i hele EU den 25 mai 2018 og er mest relevant for deg som privatperson bosatt i EU/EØS. 

FrontOffice vil jobbe kontinuerlig for at din private informasjon ikke kommer til ukjente tredjepart. Vi vet hvor din informasjon finnes lagret hos oss og hos våre underleverandører. Vi kommer att radere eller anonymisere dine data hos oss og når behovet for tjenester ikke lenger trengs.

Ved øvrige spørsmål omkring GDPR,  kontakt oss gjerne på info@frontoffice.no eller telefon 51 11 22 11


Comments (0)