RSS Feed
Kunnskapsbase : Domene

Registrerte Domenenavn er din eiendom [https://www.frontoffice.no/bestilling]. Har du kjøpt og registrert et domenenavn, har du gjort dette én gang for alle, og du blir stående som eier av domenenavnet/webadressen. Du kan også med eget domene selv vel...
Alle domener/tjenester fornyes automatisk hos oss. Ved fornyelse av tjenester vil du motta faktura mellom 30 og 60 dager i forkant av fornyelsen. Dermed har du mulighet for å si opp tjenesten/domenet [http://www.frontoffice.no/kundeweb] før ny avtaleperio...
Ønsker du at et annet firma skal overta eierskap på ditt .no-domene, eller har du fått en melding fra NORID [http://www.norid.no](statlig autoritet for .no-domenet) om at organisasjonsnummeret for ditt domene er slettet/ikke lenger gyldig i Brønnøysund Re...
Et domene som registreres hos oss eller flyttes til oss, driftes i utgangspunktet på våre navnetjenere (DNS). Disse er ns1.frontoffice.no, ns2.frontoffice.no og ns3.frontoffice.no. Likevel er det mulig å endre navnetjenere på domenet, i tilfelle du øn...
Ja, dersom et domene er ledig kan det bestilles med en gang. For .NO-domener [http://www.frontoffice.no/domene] MÅ det sendes inn en signert egenerklæring [http://www.frontoffice.no/domene] med gyldig organisasjonsnummer før vi kan fullføre registreringen...
Med DNS-kontroll får du full kontroll over sone filen til ditt domene. Dersom du flytter ditt domene navn over til våre DNS servere [http://www.frontoffice.no/domene] får du full tilgang til alle aspekter rundt sone filen til ditt domene via vårt webbaser...
Man lar sitt domene peke mot en annen webside. Dette kan f.eks. være aktuelt dersom man i utgangspunktet kun er interessert i å reservere et domenenavn [http://www.frontoffice.no/domene] og at man ikke er klar for å opprette eget webhotell [http://www.fro...
Reservering av et domene [http://www.frontoffice.no/domene] uten å sette opp we [http://www.frontoffice.no/webhotell]bhotell eller benytte det til e-post. Man beholder eierskapet til domenet, men det er ikke aktivt. Den ligger «parkert» på en av våre serv...
Et domene er en internettadresse du kan kjøpe rettigheten til og som kan knyttes opp imot din virksomhet eller ditt navn. Eks. normann.no Selve domenet kan benyttes som adresse til en hjemmeside og du kan også benytte domenet til e-post. Du velger da ...
Isteden for www. kan du bruke f.eks. support. Webdressen blir da f.eks. http://support.dittdomene.no. support er da et subdomene til dittdomene.no.
Ved registrering av domene navn gjennom oss du som kunde som blir oppført som eier av domenet. Eks ved registrering av norske domene navn [http://www.frontoffice.no/domene] via Norid vil følgende informasjon være tilgjengelig. Domain Name..................
Søkeren må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret [http://www.brreg.no/oppslag/enhet/]. Organisasjonen må drive reell virksomhet og/eller ha aktivitet og realitet i henhold til opplysninger oppgitt i Enhetsregisteret, og må dokumentere ...
For å kunne bli domeneabonnent må du være registrert som organisasjon i enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene - det kan du gjøre her https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/ [https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/]. Her er en oversikt over ...
Både Netscape, Mozilla og Opera har laget versjoner med innebygd støtte for domenenavn med nasjonale tegn. Explorer 7.x eller nyere Netscape 7.1 eller nyere Mozilla 1.4 eller nyere Opera 7.20 eller nyere For å oppgradere Internet Explorer 5.0, 5.5 ...
Bokstaver og tall er alltid gyldige tegn i en nettadresse. -Bindestrek (-). Et domenenavn kan derimot ikke begynne eller slutte med bindestrek. -Et domenenavn kan ha fra 2 til 64 tegn. -Mellomrom og spesielle tegn er aldri godtatt i nettadresser. Bl...
En organisasjon kan ha inntil 20 domener direkte under .no. I tillegg kan organisasjonen registrere inntil 5 domenenavn [http://www.frontoffice.no/domene]under aktuelle kategorier, og inntil 5 domenenavn under hvert geografiske område organisasjonen har t...
For å endre din sone (DNS navne informasjon) Logg på ditt brukerpanel [http://www.frontoffice.no/kundeweb] og på vårt hovedside vil der være et meny valg som heter : Klikk her for endring av dine DNS zoner, her kan du endre peker til alle 'records' som ...
Registrering og fornyelse av domener [http://www.frontoffice.no/domene] kan ikke gjøres for kortere perioder enn tolv måneder av gangen. Lengden på denne perioden reguleres ikke av oss, men av de ulike nasjonale og internasjonale registrerings instansene ...
Et domenenavn skal identifisere innehaveren på Internett [http://www.frontoffice.no/domene]. Domenenavnet identifiserer organisasjonen eller virksomheten og vil da inngå som en del av e-postadressen for personer innenfor organisasjonen. Det benyttes også ...
Dette kan det være tre grunner til: 1) Søkedatabasen kan være ustabil og presentere feilsøk. 2) Når domenenavnet ditt registreres hos oss, kan det ta opptil 72 timer før informasjonen sees på et Whois-søk. 3) Du har glemt å fornye lisensen på domenenavnet...
Ja - du kan registrere ditt domenenavn i dag [http://www.frontoffice.no/domene], og så vil vi vokte det for deg, til den dagen du er klar for å bruke det. Du trenger ikke benytte verken hjemmesider eller epost på ditt domene før du har behov for det. De...
Det kan av og til ta opptil 24 timer etter at et domene [http://www.frontoffice.no/domene]er registrert før det er synlig alle steder på Internett. Vær derfor tålmodig og vent en dag før du tar kontakt med oss hvis ditt nye domene ikke ser ut til å virke ...
Gå til /bestilling [http://www.frontoffice.no/bestilling] og tast inn ditt domenennavn , søk velg deretter flytting og fyll ut skjemaet. Du blir fakturert for 15 minutters arbeid i forbindelse med flytting.
Det er ikke mulig å få ut en liste over alle registrerte .no domene navn fra Norid's domene database. Norid har en del retningslinjer for hvordan den informasjonen vi tar inn i forbindelse med søknadene skal presenteres, og dette reflekteres i whois-datab...
Du kan registrere alle bokstavtegn i nynorsk, bokmål, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk, i tillegg til 0-9 og bindestrek, under .no-domenet [http://www.frontoffice.no/domene]. Domenenavn med særnorske tegn vil ikke være like robuste [http://www.fronto...
Alle DNS-postene [http://www.frontoffice.no/domene] har en TTL, som angir antall sekunder andre DNS-servere og applikasjoner får lov til å cache posten. Når en "fremmed" DNS posten er holdt i en DNS-server's cache, blir posten er TTL kontinuerlig reduse...
Help Desk Software by Kayako support.frontoffice.no/index.php?