RSS Feed
Kunnskapsbase : Epost > FrontMail
For Mobile brukere * Mobile brukere forventer å hente ned sin e-post [1] i sanntid via deres mobil telefon, PDAer, eller bærbare pcer. Svært ofte vil e-post med store vedlegg bremse dette drastisk. Ideelt skal en mobil bruke ha muligheten å laste n...
Help Desk Software by Kayako support.frontoffice.no/index.php?