RSS Feed
Kunnskapsbase : Epost

Får du feilmeldingen: Relaying denied eller We do not relay bruker du i ditt e-post system en utgående (SMTP [1]) server hvor du som bruker ikke er godkjent, enten det er med et bruker navn og passord eller en ip-adresse som er ikke er godkjent til å s...
Ja, våre windows og linux e-post [1] servere har støtte for webmail. [2] Links: ------ [1] /epost [2] /webmail
En mailingliste [1]er en liste med e-postadresser. Istedenfor å måtte sende en og en mail til alle dine kontakter, kunder, ansatte, medlemmer osv., kan du med en mailingliste sende en mail til en bestemt e-postadresse, f.eks. ola@frontoffice.no [2]....
Når du setter opp e-post [1]i din e-post klient kan du velge mellom POP3 og IMAP [2] protokollene. Velger du POP3, vil e-posten bli lastet ned lokalt til din maskin, og plassen på din e-postserver hos FrontOffice vil bli frigjort. Hvis du derimot vel...
Alle leverandører har forskjellig oppsett på epost, FrontOffice AS bruker det mest vanlige oppsettet. * For INNGENDE POP3/IMAP bruker man MAIL.DITTDOMENE.NO som epost server i din epost klient. (Du kan bruker med eller uten SSL i din tilkobling) ...
Abonnerer du på vårt Sms tjeneste er det svært enkelt å sende SMS [https://www.frontoffice.no/saas/frontsms] fra din epost [https://www.frontoffice.no/epost]klient (eks outlook). Opprett en ny e-post melding hvor Til: feltet fylles ut med mobilnr eks: +...
Bruker du IMAP [1] vil du kunne ha all din e-post [2]lokalt og på webben. Du finner din webmailadresse, ved å besøke følgende adresse, http://webmail.frontoffice.no/ Der angir du da hele e-postadressen din som brukernavn, og det tilhørende passordet,...
Nesten alle isp e-postleverandører støtter POP3 eller IMAP for å sende eller motta e-posten, og det gjør at du kan bruke disse e-konto med din e-postklienter som Thunderbird eller Outlook. Her er alternativet som du kan bruke til å overføre e-post fr...
For at epost [1]skal kunne sendes må epost klient programmet stilles inn slik at det bruker passord for utgående mail også. Dette gjøres på følgende måte (outlook ekspress) : verktøy (tools) ---> kontoer (accounts) Velg din konto og trykk på knappen...
Når du videresender en e-post [1] har du sikkert lagt merke til at den originale teksten er merket ut med en ">" for å skille den fra den eventuelle nye teksten som er lagt til. Hvis du ønsker å fjerne merkingen kan det enkelt konfigureres. 1. Start...
Help Desk Software by Kayako support.frontoffice.no/index.php?