Kunnskapsbase
Error: 0x800CCC78
Skriv en ny kommentar Dag Frode Aasnes på 31 August 2011 07:30 PM


E-post kontoen din er satt opp med feil avsender konto. For å endre avsender, gå til Verktøy --> kontoer ---> velg e-post kontoen du før feilen å og så innstillinger. Sett rett avsender adresse.

(170 stemme(r))
Denne artikkelen var til hjelp
Denne artikkelen var ikke til hjelp

Help Desk Software by Kayako support.frontoffice.no/index.php?