Kunnskapsbase
Error: 0x800420CD
Skriv en ny kommentar Dag Frode Aasnes på 31 August 2011 07:29 PM

Sjekk at e-posten du skal sende til er rett og at det ikke har "sneket" seg inn noen ekstra mellomrom. E-post adresser skal alltid være samenhengende. Finner du ingen feil, prøv å send en test e-post til deg selv. Mottar du e-posten uten problemer ligger feilen trolig hos mottakeren.

(23 stemme(r))
Denne artikkelen var til hjelp
Denne artikkelen var ikke til hjelp

Help Desk Software by Kayako support.frontoffice.no/index.php?