Kunnskapsbase
Feilmelding: Relaying denied eller We do not relay
Skriv en ny kommentar Dag Frode Aasnes på 28 March 2014 10:43 AM

Får du feilmeldingen: Relaying denied eller We do not relay bruker du i ditt e-post system en utgående (SMTP) server hvor du som bruker ikke er godkjent, enten det er med et bruker navn og passord eller en ip-adresse som er ikke er godkjent til å sende mail gjennom den.

Vår mailserver er konfigurert for å unngå spam. Derfor kan ikke e-post servere fra andre enn våre kunder med brukernavn og passord sende mail gjennom den.

Dersom vi tillot bruker å sende e-post uten bruker navn og passord ville alle maskiner på hel internett kunne bruke vår mailserver som utgangspunkt for masseutsendelse av epost. (SPAM) Benytter du f. eks. mail.dittdomene.no som din (SMTP) server vil alle e-poster du sender ut være virus kontrollert. For å sende e-post kan du osgså benytte din internettleverandørs server for utgående e-post (SMTP) , men da er der ingen forutsetning at dine e-post blir virus skjekket.

(1499 stemme(r))
Denne artikkelen var til hjelp
Denne artikkelen var ikke til hjelp

Help Desk Software by Kayako support.frontoffice.no/index.php?